I varje sändning av Sommarkrysset genomförs tre tävlingar/kryss. Varje korrekt löst kryss ger ett lösenord.

För att delta i ett kryss ringer man 099-314 00 (9:90 kr/samtal + ev.trafikavgift) för att uppge lösenordet.

Sommarkryssets tittartävling består av att lösa en korsordsliknande ordfläta, nedan kallat kryss. Krysset består av ett rutnät med fem gånger fem rutor, nedan kallat kryssplan.

De vågräta raderna i kryssplanen är numrerade 1 till 5, med rad 1 överst och rad 5 nederst. Kryssplanens lodräta mittenrad är markerad i en avvikande färg eller kontur.

Krysset

Under programmet presenteras frågor/ledtrådar grafiskt i bild och verbalt av programledare samt gäster. Korrekt svar på en fråga/ledtråd ger ett ord som ska föras in på rätt vågrätt rad i kryssplanen. Varje korrekt svar kan bestå av tre, fyra eller fem bokstäver. När fem frågor/ledtrådar presenterats i programmet och alla korrekta svar förts in på rätt rad kan ett så kallat lösenord utläsas på kryssplanens lodräta mittenrad.

I varje program genomförs tre tävlingar/kryss. Tittartävlingen består i att ringa till programmet och uppge korrekt lodrätt lösenord i det kryss man vill delta i. I programmet anges vilket telefonnummer som ska användas.

Ring in och tävla

Vid medverkan per telefon skall telefonnummer 099-314 00 användas (kostnad 9:90/samtal + ev. trafikavgift). 

I programmet anger programledaren när varje separat tävling startar och slutar. Svar som inkommer utanför de angivna tidsramarna deltar inte i tävlingen, men kan ändå komma att debiteras. Vinsterna i Sommarkryssets tittartävling är pengar.

Prispengar ska skattas

Om inget annat anges i programmet kommer en tävlande per kryss att vinna prispengen. Prispengen utbetalas en till två månader efter tävlingstillfället som en löneutbetalning. Lagenlig skatt har då dragits av prissumman och betalats in till skattemyndigheten. Utbetalningen kommer att synas i den tävlandes kommande självdeklaration som inkomst av tjänst.

Kräver svenskt abonnemang

För att delta i tävlingen krävs en telefon med svenskt abonnemang. Vid användning av kontantkortsabonnemnag krävs tillräckligt med innestående medel på kontot för att täcka kostnaden för samtalet eller sms:et. Sommarkryssets tittartävling använder Telias tjänst Megacall för hantering av inkommande samtal.

Finalister slumpas fram

Under varje pågående kryss kommer att antal telefontävlande slumpvis kopplas fram till Sommarkryssets telefonister där de uppger vilket lösenord de kommit fram till. De som då uppger korrekt lösenord kallas finalister. Finalisterna informeras om skattereglerna samt att de tillhör de finalister som har möjlighet att bli uppringd igen efter att tidsperioden för aktuellt kryss/tävling är slut.

Efter att det i programmet angetts att krysset/tävlingen är över och den sista framkopplade telefontävlanden uppgett sitt lösenord arrangeras finalisterna slumpvis i en turlista efter vilken de i tur och ordning rings upp och ställs inför en kunskapsfråga. Den finalist i turlistan som först svarar rätt på kunskapsfrågan kopplas in till programmet och uppger återigen sitt lösenord till programledaren och utses till vinnare.

Lånat abonnemang kräver godkännande

Det åligger den tävlande att ha godkännande från innehavaren av telefonabonnemanget om det inte är ett eget abonnemang man tävlar ifrån. Sommarkryssets tittartävling samt hantering av vinnare har granskats och godkänts av Lotteriinspektionen.


Man skall vara över 18 år för att delta i tävlingen. Före samtalet görs bör man få godkännande från telefonabonnemangets innehavare. 

Telefonslussen för mottagande av samtal är öppen från programmets start tills det i programmet meddelas att tävlingstiden är ute. Man kan alltså enbart delta i tävlingen under tiden programmet sänds i tv första gången, vanligtvis lördagar 20:00. Vid repriser eller vid tittande i efterhand (exempelvis TV4play eller om man spelat in programmet hemma) kan man inte delta i tävlingen.